Kære medlemmer
                                                                                                                              
                                                                                                                              For de interesserede er der nu givet tilladelse til regulering af voksne råger i 
kolonien ved markedspladsen. Perioden er fra 15/1-15/3. 
Som medlem af Jerslev Jagtforening er det fuldt lovligt at medbringe sit 
jagtgevær på markedspladsen med det formål at regulere råger.
Man kan tage ned på pladsen uden at kontakte formand Erik Stokbro. Men alt 
nedlagt vildt skal indberettes til formand Erik Stokbro, som videregiver 
oplysningerne til Brønderslev Kommune.
Knæk og bræk

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/