Samlingspunktet for alle jagter i Søheden Plantage er ved Lunken. 
 
Tider for fællesjagter fremgår af hjemmesidens kalender.

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/