Samlingspunktet for alle jagter i Søheden Plantage er ved Lunken. 
 
Tider for fællesjagter fremgår af hjemmesidens kalender.

Der er mulighed for at invitere gæst med på alle jagter. Prisen for deltagelse er den samme som for medlemmer.

Ønsker man at have en gæst med, meddeles det til formand Erik Stokbro 8 dage inden jagten.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/