Gennem flere jagtsæsoner har udbyttet på råvildt på fællesjagterne ikke været høje, hvilket også er gældende denne jagtsæson. Der er nu mulighed for riffeljagt efter råvildt i Søheden i resten af december og i januar måned. Indtil videre er der besluttet, at der kan nedlægges 2-3 stk råvildt i december og 2-3 stk råvildt i januar. 

Der skydes lam før rå og undgå voksne bukke - der gerne skånes til kommende bukkejagt. Der må max skydes et stk råvildt pr. medlem. 

Koordinering foretages af Erik Stokbro og derfor SKAL han kontaktes på 29494197 ved ønsket om jagt.

Riffeljagt inkl. kød afregnes til fast pris - 500,-. Hvis der ikke nedlægges vildt, er jagten naturligvis uden beregning. 

Nedlagt vildt rapporteres altid til en fra bestyrelsen.

Er der skudt til råvildt og vildtet ikke ligger umiddelbar forendt - markeres jægerens position ved afgivelse af skud samt skudsted. Herefter kontaktes schweisshundefører.

Knæk og bræk

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/