Notat vedrørende regulering af råger i Brønderslev kommune.

 

  • Reguleringen foregår via lokale Jagtforeninger. p.t. Brønderslev jagtforening, Jerslev jagtforening og Hjallerup jagtforening. Kontaktpersonerne er de respektive formænd i jagtforeningerne. Vej & Parks kontaktperson er gartnerformand Rasmus Thorgaard. Spørgsmål vedrørende rammerne for rågereguleringen rettes til Peder Gregersen.

  • Parolen er: Alle jagtlovens regler overholdes.

  • På grund af de store gener borgerne oplever SKAL tilladelserne udnyttes fuldt ud, dvs. alle de fugle der er givet tilladelse til skal nedlægges. Vurdere Vej & Park der ikke nedlægges nok, sætter vi ekstra skytter på kolonien.

  • Vej & Park sponsorere patroner til de deltagende jægere.

  • Vej & Park sørger for tilladelser til regulering af voksne fugle og rågeungerne.

  • De deltagende jægere skal være iført en vest med teksten ”Rågeregulering” Brønderslev kommune. Vestene kan hentes i Vej & Park.

  • Hedelund parken: Der skydes med lyddæmper for at få flest mulige fugle og genere borgerne mindst muligt. Reguleringen i parken fortages med største forsigtighed i forhold til det store publikums tryk.

  • Efter reguleringssæsonen skal antallet af nedlagte fugle i hvert enkelt koloni meddeles Vej & Park inden 14 dage efter sæsonafslutning.

  • Vej og Parks medarbejder vil regulere i alle rågekolonierne, både inden og udenfor alm. arbejdstid.

 

Knæk og bræk!

 

Med venlig hilsen

 

Peder Toftgård Gregersen

Vej - & Parkchef

 

Spejlborgvej 9

9700 Brønderslev

Mobil Tlf.: 20487525

Mail: Peder.Gregersen@99454545.dk

www.bronderslev.dk

P Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/