Generalforsamling 5/2-19 kl. 19.30 var annonceret til at blive afholdt på Borgen i Jerslev. Det har desværre ikke været muligt at leje Borgen 5/2-19 - og derfor afholdes generalforsamlingen i konfirmandstuen i Jerslev Præstegård.

Generalforsamling 5/2-19 kl. 19.30 i konfirmandstuen i Jerslev Præstegård - Borgergade 34, 9740.

På vegne af Jerslev Jagtforenings bestyrelse

Michael Lægsgaard Andersen

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/