Lerdueskydning vil fremover afholdes af foreningen selv med den nyerhvervede mobile skydevogn. Tiderne er opdateret på hjemmesidens kalender - sted er endnu uvist - men vil løbende blive opdateret på hjemmesiden under kalender samt aktiviteter.

Håber at foreningens medlemmer vil bakke op om tiltagetSmile

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/