Kære medlemmer af Jerslev Jagtforening

Bestyrelsen i Jerslev jagtforening har på baggrund af det nye forsamlingsloft besluttet at afholde årets generalforsamling og kammeratskabsaften. Arrangementerne afholdes samme aften.

Vi ved at det er med forholdvis kort varsel - men det har ikke været muligt at gribe det an på andre måder i denne coronatid.

Generalforsamling/kammeratskabsaften afholdes tirsdag d. 11/5-21 kl. 18.30 ved Naturskolen Lunken. Indtil videre afholdes arrangementet udendøre - men kan ændres til indendøre på dagen såfremt forsamlingsloftet hæves. Så forbered jer på at arrangementet holdes ude - tag tøj med svarende til vejrsituationen.

Jagtforeningen er - på Coronavenlig manér - vært ved en sandwich og en øl eller vand.

Under hele arrangementet forventes det, at man overholder de gældende Coronaregler.

Kammeratskabsaften:

Medbring jagttrofæer fra året der er gået.

Fugleben fra nedlagte kragefugle.

Mulighed for køb af bukkelodder til Søhedens bukkejagt 2021 - ialt 4 perioder. Hvert lod koster 25,- og der kan købes lodder til alle 4 perioder (max 2 lodder pr. periode). Perioderne er á 14 dage - 1. periode (16/5-29/5) 2. periode (30/5-12/6) 3. periode (13/6-26/6) 4. periode (27/6-15/7). Der skydes to bukke i Søheden Plantage - dvs når 2 bukke er nedlagt er bukkejagten lukket. Der skydes KUN en buk pr. jæger.

Generalforsamlingen afholdes som vanligt efter følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Fremlæggelse af regnskab ved kasserer

4.    Indkomne forslag

5.    Valg af bestyrelse.

På valg:

Klaus Behncke

Lars Pedersen

Søren jensen

Michael Lægsgaard Andersen

6.    Valg af suppleanter til bestyrelsen

7.    Valg af revisorer

8.    Eventuelt

Foreningen håber at se så mange som muligt - og en mulighed for igen at være sammen i et jagtrelateret regi.

Mvh

Bestyrelsen Jerslev Jagtforening

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/