Inden 9.50

MC Motorcykelklub, Brønderslev: Motorcyklerne ankommer

  9.50

Indvielse af parkeringsplads v. Karsten Frederiksen

10.00

Gratis kaffe, te, saftevand og rundstykker.

10.30

Klargøring til Børnedyrskuet og start af trailermarked i gården.

Alle er velkommen med en bod opstillet på parkeringspladsen.

10.30

Åbningstale v. Thomas Bertram og af åbning af Børnedyrskuet

Fra kl. 10

Borgens Foreninger har åben. Preben Svendsen har en bod, og i Brugsens bod ristes kaffe og uddeles smagsprøver af ristede pølser. Datastuen laver quiz med programmet Kahoot. Der er hoppeborg

Fra kl. 11.30

”Borgens Cafe” er åben for salg af sandwich, pølsehorn og kager til rimelige priser

12.00 - 12.30

Konservator Peter Lange viser og fortæller om udstoppede af dyr i Værkstedet, bl.a. en udstoppet ulv

13.00 - 13.30

 Konservator Peter Lange viser og fortæller om udstoppede af dyr i Værkstedet, bl.a. en udstoppet ulv.

14.00

Overrækkelse af præmier fra Børnedyrskuet

14.30

 

Hele dagen er dyrene i Børnedyrskuet på pladsen, der hoppeborg v. Borgen og boder på gårdspladsen.


Sponsorer: Brugsen med rundstykker, Hybengården med marmelade + salg
Borgens foreninger: Borgerforeningen, Datastuen, Egnsmindesamlingen, Junior- og Ungdomsklubben, Jerslev Husflid og Jerslev Fotoklub.

Konservator Peter Lange er på programmet. Han viser og fortæller om sit arbejde som konservator.

 

 

 

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/