Du er her. jerslevjagtforening.dk > Nyheder > Bukkejagt Søheden

Kære medlemmer

Trods Coronatid har bestyrelsen valgt at gennemføre bukkejagten i Søheden. Fremgangsmåden ifht at komme i betragtning til lodtrækning om bukkejagten kan ses på hjemmesiden under jagtjournal - bukkejagt.